Bonlab is het grootste laboratorium op Bonaire en verleent sinds 2008 haar diensten aan 19.200 klanten. Bonlab bedient klanten vanuit haar hoofdgebouw aan Kaya J.E. Nicolaas #7, maar verleent ook diensten bij verschillende doktersklinieken. Het laboratorium verleent diensten aan het Zorgverzekeringskantoor (ZVK), Openbaar Lichaam Bonaire en diverse andere organisaties met of zonder een service contract.


Het laboratorium bestaat uit verschillende afdelingen die een service van de best mogelijke kwaliteit verzorgen. Directeur en de laboratorium managers  zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse taken van Bonlab. De klinisch chemicus en de microbioloog zijn verantwoordelijk voor de afdelingen Klinische Chemie en Microbiologie. En de Quality Officer draagt zorg voor de dagelijkse begeleiding van het kwaliteitsmanagement systeem in het laboratorium.


De bovengenoemde afdelingen worden ondersteund door een zorgzaam team van technologen, technici, financiële en administratieve medewerkers. Om de analyses uit te voeren wordt er gebruik gemaakt van de laatste technologieën.

De afdelingen binnen Bonlab zijn:

    -    Hematologie

    -    Medische Microbiologie en Parasitologie

    -    Klinische Chemie

    -    Serologie en Immunologie

    -    Moleculaire Diagnostiek

    -    Volksgezondheid (Water Laboratorium)

Bonlab neemt deel aan alle relevante kwaliteits assessment programma’s. Het laboratorium heeft de faciliteiten om een groot aantal analyses te meten en op te sporen in bloed, urine en andere lichaamsvocht. Sommige gespecialiseerde onderzoeken worden gedaan in samenwerking met gespecialiseerde laboratoria in het Nederlandse Koninkrijk.Bonlab is ervan overtuigd dat kwaliteit de basis vormt voor een uitstekende gezondheidszorg. Het is het platform dat alle elementen van structuur, processen en resultaten combineert. Het laboratorium heeft een kwaliteitshandboek opgesteld dat al de kwaliteitsprocessen en procedures beschrijft die zijn ontworpen om te voldoen aan de kwaliteitsnormen. Het kwaliteitssysteem garandeert dat het laboratorium processen heeft die efficiënt en effectief zijn en bovendien voldoen aan de wettelijke vereisten. © BONLAB NV 2022 (vers. 2.0)


Bonlab NV

Kaya John E. Nicolaas 7, Kralendijk, Caribbean Netherlands

Tel: 717 8055 / e-mail: bonlab@bonairelab.org

Open: Maandag t/m donderdag 7:00 - 16:00 

           en vrijdag 7:00 - 15:30


Bloedafname en Materiaal afgeven: 

           Maandag t/m donderdag 7:00 - 14:00

           en vrijdag 7:00 - 13:00

Prikpost Medical Center Rincon

Kaya Oleander, Rincon, Caribbean Netherlands

Dinsdag en donderdag 8AM - 10AM

Kantoor Dr. Castro & Dra Castro-Tase Vila te Rincon