Laboratorium

Bonaire Laboratorium N.V. is een modern medisch laboratorium, welke testen uitvoert voor huisartsenpraktijken, overige zorgverleners op Bonaire. Uw zorgverlener bepaalt welke testen moeten worden uitgevoerd. Net als de rest van Bonlab N.V. is patientvriendelijkheid erg belangrijk binnen het laboratorium.


Registratie aan de Balie:

Voordat u geholpen wordt, trekt u eerst een nummer uit de nummerautomaat. Nadat u uw nummer hebt getrokken, neemt u plaats in de wachtruimte. Uw nummer verschijnt op het nummerbord in de wachtruimte. Wanneer uw nummer op het nummerbord verschijnt, gaat u naar de desbetreffende balie en geeft u uw:

    •    identiteitsbewijs (geldige paspoort, sedula of rijbewijs);

    •    *het formulier voor de bloedafname of de meegenomen urine of ontlasting af. 

*Dit dient voorzien te zijn van
- patiënten informatie zoals; achternaam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer
- aanvraag gegevens: gewenste bepaling, aanvrager, datum, eventuele klinische gegevens
- huisarts Cito aanvraag wil, bellen met de vakspecialist (contact op nemen met Bonlab) en op het aanvraagformulier dit aangeven. Na controle en verwerking kunt u weer plaatsnemen in de wachtruimte. U wordt op naam geroepen en loopt u mee met de prikkracht naar een prikkamer.


Overig materiaal: Indien u materiaal afgeeft dient elk afzonderlijk potje voorzien te zijn van uw naam, geboortedatum, geslacht en de datum van afname (voor sommige gevallen van waar het material is afgenomen, bijv. Linker of rechter oog)
Let op: Niet volledig geïdentificeerd materiaal kan niet in behandeling genomen worden.


Instructies voor de voorbereiding van de patiënt 

Voor bepaalde onderzoeken moet u zich voorbereiden, bijvoorbeeld dat u nuchter moet zijn voor de bloedafname. Dat betekent dat u gedurende 12 uur voorafgaande aan de bloedafname niet mag eten, maar alleen water mag drinken. Medicijnen innemen mag wel; de arts dient u hierover te instrueren. Instructies kunnen ook zijn vermeld op de orderbrief. 


Urineonderzoek – enkele portie 

Voor een urineonderzoek krijgt u bij Bonlab N.V. een speciaal plastic opvangpotje. Een medewerker geeft u heldere instructies over hoe de urine verzameld moet worden. In de toiletruimte van het Bonlab N.V. kunt u vervolgens het potje vullen. Daarna kunt u het potje afgeven bij de materiaalafgifte tafel.


Urine- en ontlastingsonderzoek – thuisverzameling 

Voor sommige urineonderzoeken is het noodzakelijk om gedurende een bepaalde tijd urine in een speciale verzamelcontainer thuis op te vangen. Voor ontlastingsonderzoek wordt er afhankelijk van het onderzoek een speciale verzamelcontainer uitgegeven. U krijgt de containers voor het verzamelen van urine of ontlasting mee bij Bonlab N.V. of kunt U deze eerder ophalen bij de Balie van Bonlab N.V.. De arts of baliemedewerker geeft u over het verzamelen van urine of ontlasting heldere instructies en/of een patiënteninformatiebriefje.  Hebt u thuis urine of ontlasting verzameld? Dan kunt U dit inleveren bij de Balie van Bonlab N.V. Nadat uw formulieren zijn gecontroleerd kunt u weggaan. Moet u ook bloed laten prikken, ga dan altijd éérst langs de balie.


Informatie voor de aanvragers

Acceptatie criteria

Het laboratorium streeft naar zorgvuldigheid bij het doorgeven van uitslagen. Dit betekent dat materiaal in de juiste condities op het laboratorium dient aan te komen. Het komt voor dat materiaal wordt ingeleverd dat ongeschikt is voor de aangevraagde test of dat niet vastgesteld kan worden wat er aangevraagd is voor welke patiënt.

Daarom gelieve u rekening te houden met het volgende:

    • Onvoldoende materiaal

    • Incorrect of niet geïdentificeerd materiaal,

    • De juiste monster-container (potjes/buis.etc, zie vademecum)

    • Voorkom lekkend of besmeurd monstercontainer

    • Steriel materiaal meer dan 48 uur oud (voor microbiologisch onderzoek) wordt niet geaccepteerd

    • Materiaal zonder aanvraagformulier kunnen wij niet in behandeling nemen. 


Hoe en wanneer krijgt u de uitslag? 

Als de uitslagen beschikbaar zijn dan worden deze aan uw arts doorgegeven. Indien U uitslagen ophaalt voor een ander person dient U een brief met toestemming van de desbetreffende persoon en ID van de persoon mee te nemen. Uw behandelend arts interpreteert de uitslagen waarna hij/zij deze met u bespreekt.


Na behandeling van uw aanvraag kan het overblijvend  materiaal , geanonimiseerd, gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Indien u hier geen toestemming voor geeft gelieve dit te melden bij de receptie van het laboratorium.


Rapportage van resultaten is uitsluitend geldig en geborgd indien afgedrukt op papier van Bonlab NV.

© BONLAB NV 2022 (vers. 2.0)


Bonlab NV

Kaya John E. Nicolaas 7, Kralendijk, Caribbean Netherlands

Tel: 717 8055 / e-mail: bonlab@bonairelab.org

Open: Maandag t/m donderdag 7:00 - 16:00 

           en vrijdag 7:00 - 15:30


Bloedafname en Materiaal afgeven: 

           Maandag t/m donderdag 7:00 - 14:00

           en vrijdag 7:00 - 13:00

Prikpost Medical Center Rincon

Kaya Oleander, Rincon, Caribbean Netherlands

Dinsdag en donderdag 8AM - 10AM

Kantoor Dr. Castro & Dra Castro-Tase Vila te Rincon